Päivittäiset omistusmuutokset


Tällä sivulla näet sisäpiiriläisen tai kytkettävien päivittäiset saldomuutokset. Tälle sivulle pääset valitsemalla Sisäpiiriläisen tiedot -sivulla olevan arvo-osuusmäärän.

Voit hakea omistusmuutoksia antamalla lomakkeelle päivämäärävälin ja klikkaamalla Hae-painiketta. Omistusmuutokset näkyvät vain sisäpiiriläisyyden voimassaoloajalta. Organisaatiosta riippuen muutokset näkyvät vuoden tai viiden vuoden ajalta.

Keskusvastapuoliselvityksen käyttöönoton myötä (9.10.2009) omistusmuutoksissa saattaa näkyä ns. Täydennystapahtumia. Nämä ovat sisäpiiriläisen itsensä ilmoittamia kauppaa täydentäviä tapahtumia silloin, kun kaupan selvityksessä on käytetty keskusvastapuolta ja sisäpiiriläisen on täytynyt täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan.

Sisäpiiriläisen ilmoittamat täydennystapahtumat eivät vaikuta alku- tai loppusaldoihin vaan täydentävät arvo-osuusjärjestelmästä tulevaa tapahtumaa. Täydennystapahtumat eivät välttämättä sijoitu aina täydennettävän tapahtuman yhteyteen, koska täydennystapahtumia ei pystytä kytkemään varsinaiseen arvopaperikauppaan. Täydennystapahtumat sijoittuvat omistusmuutoksissa kirjauspäivän/selvityspäivän mukaiseen järjestykseen.

;jsessionid=7F119E9997202391978BC67C24AE1917

© Euroclear Finland Oy | Huomautus