Välkommen till NetSire!

NetSire är en tjänst som ger information om olika bolags insiderregister. Registret innehåller uppgifter om alla insider och kopplingar i de organisationer som finns till påseende i Netsire samt information om förändringar i deras innehav.

De uppgifter som fås fram via sökning i denna tjänst gäller såväl innehav som hör till värdeandelssystemet och innehav utanför systemet. Innehav utanför värdeandelssystemet är markerade med kursiv stil.

På alla sidor får du fram anvisningarna genom att klicka på .

I frågor om sakinnehållet kan du vända dig till vårt servicenummer:

TEL: +358 20 770 6539

Allmänna råd och föreskrifter i anslutning till insiderregister finns på Finansinspektionens webbplats på adressen http://www.finanssivalvonta.fi/se/Regelverk/Pages/Default.aspx .

;jsessionid=81630205FEAE8FDF3297FE8F055ED03D

© Euroclear Finland Oy | Disclaimer